Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne

Rozmaite badania pokazują od lat, że Polacy są coraz bardziej skłonni wydzielić dodatkową część domowego budżetu na ochronę zdrowia. Powodem tej sytuacji jest niezmiennie niezadowalający poziom usług podstawowej opieki medycznej, zapewnianej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Poziom zadowolenia z usług i zaufania wobec niego dobrze obrazuje odsetek osób, które całkowicie rezygnują z leczenia – to ponad jedna trzecia ogółu.

dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne

Czym są dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne?

Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne są dopełnieniem podstawowej opieki medycznej, którą w ramach NFZ objęta jest każda osoba zatrudniona legalnie na terenie naszego kraju. Wykupując dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne, zapewniamy sobie prywatną opiekę medyczną – szybki dostęp do lekarzy specjalistów, profilaktycznych i diagnostycznych badań laboratoryjnych, a także innych świadczeń, których szczegółową listę znaleźć można w OWU lub załączniku do niego.

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne stało się w Polsce coraz popularniejsze, ponieważ gwarantuje rozwiązanie problemów znanych pacjentom państwowej służby zdrowia. Pacjenci wśród których CBOS przeprowadził ankietę, jako najczęstsze powody skorzystania z prywatnych usług medycznych podawali szybsze terminy wizyty (68%), a także większe zaangażowanie lekarzy (22%), dogodniejsze godziny przyjęć (20%) czy większą kompetencję lekarzy (19%).