Ubezpieczenia na życie

Zdrowy styl życia i życiowa przezorność nie zawsze wystarczą, by uchronić siebie i najbliższych przed wypadkami losowymi. Podobnie jak nie da się uniknąć chorób, niemożliwym jest zabezpieczenie się przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami, które czyhają na nas każdego dnia.

ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie są formą ubezpieczenia, którego przedmiotem jest życie posiadacza polisy. Świadczenie jest wypłacane, jeśli w trakcie okresu ochrony ubezpieczeniowej nastąpi wypadek ubezpieczeniowy, czyli śmierć ubezpieczonego.

Jakie korzyści daje polisa na życie?

Ubezpieczenia na życie pozwalają na wypłatę bliskim środków finansowych w wypadku śmierci posiadacza polisy. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych rozszerza zakres opcji ochronnych na wypadek poważnej choroby czy utratę zdolności do pracy. Ubezpieczenia na życie często są łączone z możliwością oszczędzania kapitału na emeryturę lub lepszy start w życie dla dzieci ubezpieczonego.

Ubezpieczenie prywatne posiada także szereg zalet prawnych – polisy na życie nie podlegają egzekucji przez komornika, nie są również objęte podatkiem od darowizn. Ubezpieczenie na życie stanowi również solidne zabezpieczenie dla bliskich, ponieważ polisa nie jest wliczana do masy spadkowej.