Pakiet medyczny dla seniora

Rozwój prywatnego rynku medycznego przyniósł ze sobą coraz lepsze dostosowanie oferty do potrzeb konkretnej grupy odbiorców. Podobnie jak w większości krajów europejskich, odsetek osób w podeszłym wieku intensywnie rośnie. Seniorzy są grupą, która z racji wieku wymaga szczególnie częstej opieki medycznej, uwzględniającej jej potrzeby i dostosowanej do kondycji pacjenta.

pakiet medyczny dla seniora

Jednym z głównych problemów systemu opieki zdrowotnej, na który skarżą się osoby w podeszłym wieku, jest czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty. Według badań CBOS, NFZ jest pod tym względem negatywnie oceniany przez 88% pacjentów. Połowa badanych skarży się na dyskryminację osób starszych w państwowych placówkach, taki sam odsetek zgłasza zastrzeżenia do obsługi administracyjnej. Wszystko to powoduje, że coraz więcej osób decyduje się wykupić pakiet medyczny dla seniora.

Czym jest pakiet medyczny dla seniora?

Pakiet medyczny dla seniora jest formą prywatnego ubezpieczenia medycznego, w zakres którego wchodzą świadczenia medyczne dostosowane do potrzeb osób starszych. Zakres gwarantowanych świadczeń jest różny w zależności od wybranej firmy, jednak warto podkreślić, że praktycznie każda rozwiązuje problem wiążący się z długotrwałym oczekiwaniem na wizytę u specjalisty.